Domov >> Hyperion

Hyperion

je komplexné webové riešenie, určené pre správu káblových, optických a bezdrôtových sietí s cieľom získať maximálny dohľad nad spravovanou sieťou. Hyperion disponuje centrálnym manažmentom pre všetky moduly s intuitívnym rozhraním pre operátora.  Technik má možnosť vidieť detailné informácie o stave siete, na základe ktorých jednoducho diagnostikuje závadu a skráti dobu prerušenia poskytovaných služieb.  Operátor môže využívať integrovaný helpdesk, ktorý slúži na evidenciu interných a externých požiadaviek, ktoré môžu byť pridelované technikovi a následne monitorované a vyhodnocované vo forme prehľadných štatistík.

 

 

HYPERION - moduly

 • EuroDOCSIS
 • EPON
 • GPON
 • VOIP
 • MONITORING
 • WATCHDOG - alarming
 • BILLING *

Prečo používať Hyperion?

 • Jednotný webový nástroj na riadenie a monitoring hybridných koaxiálnych, optických a bezdrôtových sietí.
 • Nástroj pre monitorovanie a alarming potrebného externého HW (záložné zdroje atď.) 
 • Možnosť prepojenia na Vaše existujúce systémy.
 • Prehľadné a intuitívne web rozhranie s interaktívnymi grafmi.
 • Log aktivít operátorov, flash analýza, história zákazníkov / zariadení.
 • Cloudové riešenie ( z vašej strany nulové náklady za potrebný hardware + nulová starostlivosť o serverovú techniku).
 • Vysoká bezpečnosť riešenia (naši administrátori sa starajú o bezpečnosť systému proti vonkajším aj vnútorným utokom 24hodín/7dní v týždni).
 • Možnosť SMS notifikácie koncových uživateľov cez SMS GW. *
 • Možnosť prepojenia s bankou za účelom automatickej notifikácie, prípadná automatická deaktivácia a reaktivácia služieb zákazníka. *
 • V spojení s modulom Billing máte jednotný nástroj nielen pre správu a monitoring siete, ale aj pre jej ekonomickú správu (fakturácie, dlžníci, pokladňa, štatistky atď.). *

 

* Momentálne vo fáze vývoja a testovania.