Domov >> IT služby

IT služby

Primárne činnosti: 

 

 Sekundárne činnosti

 • Správa serverov
  • inštalácie a reinštalácie operačného systému na serveroch (Linux, Windows)
  • inštalácie a reinštalácie softvéru na serveroch    
  • správa AD / LDAP (užívateľské účty)
  • správa inštalovaného softvéru a služieb na serveri (Mail Server, SQL Server, DNS, DHCP, Firewall.)
  • aktualizácia kritických bezpečnostných balíkov a pravidelné update-y SW
  • zabezpečenie nepretržitého chodu servera
  • optimalizácia výkonu servera
  • zabezpečenie bezpečnosti servera
  • zálohovanie systému a dát
 • Správa počítačov a periférii zahŕňa
  • inštalácie a reinštalácie softvéru na klientských počítačoch
  • antivírusová ochrana počítačov
  • čistenie PC od nebezpečného SW
  • odstraňovanie hardvérových porúch počítača
  • inštalácia a konfigurácia periferných zariadení
  • evidencia zariadení a softvérový audit
  • poskytovanie odborných školení na IT zariadenia
  • legalizácia SW licencií
  • dodávka ekvivalentných riešení založených na OpenSource
  • konzultačná a poradenská činnosť (osobne, telefonicky, e-mailom)
 • Návrh počítačovej siete
  • návrh, projekt a analýza systému štruktúrovanej kabeláže - PC siete, telefónne rozvody
  • kompletná dokumentácia v elektr. forme
  • montáž dátových rozvádzačov (rack) a zásuviek
  • inštalácia metalických a optických dátových rozvodov
  • meranie a testovanie dátových rozvodov
  • konfigurácia aktívnych prvkov počítačovej siete (acces point, switch, router, modem...)
  • nastavenie aktívnych prvkov siete k dosiahnutiu optimálneho výkonu v prostredí LAN/WAN
  • manažovanie LAN/WAN sietí
  • riešenie bezpečnosti počítačových sietí podľa ISO27001
  • nastavenie šifrovaných VPN spojení