Domov >> IT služby >> Zníženie spotreby el. energie a priestoru

Zníženie spotreby el. energie a priestoru

Väčšie množstvo IT HW (servere, switche, routre, ap, klimatizácia, ...) spotrebúvajú nemalé množstvo elektrickej energie, ktorej cena z roka na rok rastie a ročne predstavuje nemalú čiastku. Správnou architektúrou serverov s následným využitím virtualizačnej technológie môžeme dosiahnuť nemalú úsporu el. energie. Často sa zabúda na spôsob chladenia serverov, čo má nezanedbateľný vplyv na spotrebu el. energie. Preto ponúkame možnosť optimalizácie chladiaceho systému - efektívnejšie klimatizačné jednotky, ventilácia, prehodnotenie priestorov serverovne až po návrh ekologických spôsobov chladenia formou ekologických olejov.