Domov >> IT služby >> Virtualizacia, optimalizacia a sprava realizovanych rieseni

Virtualizacia, optimalizacia a sprava realizovanych rieseni

 Optimalizácia a znižovanie nákladov je cieľom každej spoločnosti. Preto v rozsahu našich služieb ponúkame aj možnosť optimalizácie serverovej farmy prostredníctvom virtualizácie a úpravou systémových procesov v operačnom systéme s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho výkonu, spoľahlivosti a efektívneho využívania systémových prostriedkov. Virtualizácia ako základný prvok zvyšovania efektivity poskytuje tieto výhody:


  • Úspora prevádzkových nákladov zlepšením energetickej efektívnosti, zredukovaním počtu fyzických počítačov a zvýšením pomeru serverov na správcu
  • Oddelenie systému od fyzického hardvéru prináša možnosť jednoducho preniesť systém na iné fyzické zariadenie bez nutnosti akýchkoľvek zmien v jeho konfigurácii
  • Živá migrácia umožňuje “online” preniesť bežiaci systém na iný fyzický systém bez výpadku prevádzkovaných služieb
  • Rýchle nasadenie systémov - nasadenie a spustenie nových systémov je vo virtualizovanom prostredí mnohonásobne rýchlejšie a jednoduchšie
  • Automatický "menežment" inštalovaných systémov - pri použití virtualizácie je možné automaticky nasadzovať a spúšťať, resp. zastavovať a rušiť systémy podľa aktuálnej potreby
  • prenositeľnosť dát - diskové dáta virtualizovaných systémov je možné jednoducho prenášat medzi rôznymi fyzickými systémami, resp. virtualizačnými platformami
  • Transparentné sieťové služby - virtualizácia umožňuje za určitých okolností prenášať systémy medzi fyzickými systémami bez nutnosti rekonfigurácie sieťových nastavení
  • Mobilita - najmä pri nasadení VDI prináša virtualizácia mobilitu, vďaka ktorej môže užívateľ bezpečne pracovať so svojim desktopom z ľubovolného miesta s funkčným internetovým pripojením