Domov >> IT služby >> Optimalizácia využitia hárdveru

Optimalizácia využitia hárdveru

Správnym návrhom architektúry serverov je možné dosiahnuť zníženie ekonomických nákladov na hardware a ich prevádzku ( elektrická energia, klimatizácia, priestor, ...). V spojitosti so znížením počtu serverov sa znižujú náklady aj na správu a údržbu, čo určite nie sú zanedbateľné položky.